Stem en Spraak

Logopedie aan de Amstel

home > therapie

Therapie

eerste sessie

In de eerste sessie wordt naar uw klacht gevraagd en worden vragen gesteld over de ontstaansgeschiedenis van de klacht. Zo mogelijk wordt in de eerste sessie ook een logopedisch onderzoek gedaan (b.v. bij een klacht over de stem: hoe is de stemkwaliteit, hoe groot is uw stemomvang, hoe goed is uw adembeheersing). Op basis van klacht, voorgeschiedenis en onderzoek wordt een logopedische diagnose gesteld. Soms zijn meerdere sessies nodig om het probleem goed te analyseren en de juiste diagnose te stellen.

behandeling

Hierna zal met u worden besproken of een behandeling zinvol is en wordt desgewenst besloten tot behandeling en een behandelplan opgesteld.
De duur van de therapie is afhankelijk van veel zaken zoals de soort klacht, de ernst van de klacht, de diagnose etc. Voor een stembehandeling bij b.v. heesheid die al langer bestaat dan 6 weken, zijn 12 tot 18 sessies niet ongebruikelijk. Uiteraard kan de therapie op elk moment worden beëindigd.

maatwerk

In de therapie benadert de logopedist de klacht altijd persoonlijk. Dat wil zeggen dat rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden van de patiŽnt. Op deze manier wordt maatwerk geboden.

huiswerk

Een logopedische behandeling bestaat voor een aanzienlijk deel uit oefentherapie. Dat wil zeggen dat een nieuwe vaardigheid systematisch wordt geoefend of getraind. Het is noodzakelijk dat u tussen de sessies zelf de oefeningen herhaalt die in de behandeling zijn gedaan en besproken. U krijgt elke sessie huiswerk mee (geschreven oefening, geluidsopname, observatieschema).